0

اخبار و اطلاعیه ها

بیمه آسیا و چشم‌انداز روشن آینده
خبر , 1399/03/17

بیمه آسیا و چشم‌انداز روشن آینده

1399/03/06
راهبرد بیمه آسیا روشن است؛ ریسکی را بپذیرید که منطق داشته باشد و خدمتی را به مردم بفروشید که بتوانید خدمات پس از فروش را به‌موقع و با دقت ا...

شعبه مرکزی بیمه‌آسیا افتتاح شد
خبر , 1399/03/17

شعبه مرکزی بیمه‌آسیا افتتاح شد

1399/03/07
شعبه مرکزی بیمه‌آسیا با هدف هماهنگی در عملیات بیمه گری بین صف و ستاد در شرکت و ارایه خدمات مطلوب به شبکه فروش افتتاح شد.

ستور رئیس جمهور برای ایجاد تعادل اطمینان بخش برای مردم در بازار سرمایه و بورس
خبر , 1399/03/17

0

یادآور تمدید بیمه نامه

0
0
0